Thursday, March 8, 2012

SBPA : Pengumuman Dato' Seri Najib Tun Razak

Sumber berita ini dipetik dari beritasemasa.com...

- Datuk menceritakan semula perjalanan dan struktur SBPA semasa mula-mula diperkenalkan

- Datuk Najib sempat menceritakan & menyentuh pula isu-isu yang berkaitan dengan muflis termasuklah perkembangan situasi di Greece.

- Dan…….Datuk Najib mengumumkan Struktur SBPA telah dibatalkan. Akhirnya……

- Tetapi SSM akan ditambahbaik

- Akan ada penubuhan suruhanjaya – Mengkaji perkhidmatan awam

- Pelarasan gaji melibatkan gred 1-54 adalah sebanyak 13 %

- Pecahan bagi pelarasan gaji pula : gred 1-54 (kenaikan 13%), gred khas A/B/C (Kenaikan 9%), Turus 2 dan 3 (Kenaikan 8%), dan Ketua Setiausaha Negara KSN (Kenaikan 7%)

- SSM diubah dari struktur gaji matrik ke struktur minimum maksimum gred 1-54= RM80 – RM320. Kenaikan adalah mengikut gred masing-masing

- Bantuan sara hidup kawasan B naik dari RM200 ke RM250 sebulan. Manakala Kawasan C =RM100 ke RM150 sebulan

- COLA kawasan B dan C naik RM50 (150/250)

- Insentif wilayah, pendalaman dan kritikal diteruskan

- Pegawai pendidikan dikekalkan penambaikan laluan kerjaya berasaskan time based


* akan update dari semasa le semasa...

No comments: